Regler

 

Medlemmer

Skolens elever skal være medlem af foreningen bag Musikskolen Musika.
Indmeldelse sker automatisk ved tilmelding til undervisningen.

Alle andre kan tegne et støttemedlemskab for 50 kr. om året.

Brug vores kontaktformular

Udmeldelse

Tilmelding er bindende for hele året.
For nye elever er der en gensidig prøvetid på 8 uger. Derefter gælder tilmeldingen for hele undervisningsåret. Har man alligevel brug for at stoppe undervisningen af forskellige årsager, kan udmeldelse ske pr. 1. januar ved henvendelse via mail til Musikskolen Musika senest 1. december.

Afbud fra eleven

Afbud skal sendes direkte til underviseren via sms eller telefonisk.
Ved afbud kan vi desværre ikke refundere betalingen, da læreren skal have sin løn.
Lektioner kan heller ikke forventes givet på et andet tidpunkt.

Aflysning fra læreren

Ved aflysning fra lærerens side vil vi enten forsøge at finde en vikar, give en erstatningstime eller refundere beløbet.

Refundering

Refundering modregnes i  skoleårets sidste rate eller udbetales ved udmeldelse pr. 1. januar.