Glæde & Fællesskab

Musikskolen Musika er en musikskole i Aarhus, der med vægt på dannelse, fællesskab, musikalsk håndværk og glæde kan tilbyde børn, unge og voksne i Aarhus ambitiøs og sjælfuld musikundervisning i et meningsfyldt fællesskab.

Tradition & Kreativitet

Vi tilbyder undervisning i symfoniorkestrets instrumenter samt guitar, saxofon, klaver og sang. Vi har dygtige lærere, der har baggrund i klassisk musik, nutidig kunstmusik og folkemusik. Undervisningen knytter an til koncerter og andre festlige musikalske arrangementer.

Livskvalitet & Værdi

“Musik er et grundstof i vores liv. Det skaber individuel værdi, livskvalitet og binder os sammen i fællesskaber. Musik er en almendannende kulturbærer og overfører vigtige fortællinger fra generation til generation” Fra musiktænketankens anbefalinger til Aarhus kommune i 2012