Ind/udmeldelser

 

Medlemmer

Skolens elever skal være medlem af foreningen bag Musikskolen Musika.
Indmeldelse sker automatisk ved tilmelding til undervisningen.

Alle andre kan tegne et støttemedlemskab for 50 kr. om året.

Brug vores kontaktformular

Tilmelding til undervisning

Tilmelding foregår via vores kontaktformular.
Tilmelding kan ske hele året og er gældende, når beløbet er registreret på vores bankkonto.

Husk at oplyse: Elevens navn – fødselsdato – instrument/holdnummer – mailadresse

Prøvetid og udmeldelse

Tilmelding er bindende for hele året.
For nye elever er der en gensidig prøvetid på 8 uger. Derefter gælder tilmeldingen for hele undervisningsåret. Har man alligevel brug for at stoppe undervisningen af forskellige årsager, kan udmeldelse ske pr. 1. januar ved henvendelse via mail til Musikskolen Musika senest 1. december.