Regler

Medlemmer

Skolens elever skal være medlem af foreningen bag Musikskolen Musika.
Indmeldelse  skal ske senest ved tilmelding og koster: 20 kr. om året  under 18 år, 50 kr. over 18 år.

Alle andre kan også tegne ( støtte) medlemskab for 50 kr. om året.

Brug vores kontaktformular

Udmeldelse

Tilmelding er bindende for hele året.
For nye elever er der en gensidig prøvetid på 8 uger. Derefter gælder at tilmelding er bindende for hele undervisningsåret. For alle gælder dog at evt. udmeldelse kan ske pr. 1.januar ved henvendelsen via mail til Musikskolen Musika senest 1. december.

Afbud fra eleven

Afbud skal sendes direkte til underviseren via sms eller telefonisk.
Ved afbud kan vi desværre ikke refundere betalingen, da læreren skal have sin løn.
Lektioner kan heller ikke forventes givet på et andet tidpunkt.

Aflysning fra læreren

Ved aflysning fra lærerens side vil vi enten forsøge at finde en vikar, give en erstatningstime, eller refundere beløbet.

Refundering

Refundering modregnes i  skoleårets sidste rate eller udbetales ved udmeldelse pr. 1. januar.