Priser og Tilmelding

Undervisningsåret er på 32 uger og begynder i uge 36. Skolen er lukket i skolernes ferier.
I skoleåret 22/23 er uge 21 sidste undervisningsuge. Dog er uge 22 og 23 afsat til afvikling af aflyste timer.

Priser på undervisning

Solo

Duo

Trio

Hold min. 4 elever

Orkester

Kor

5200 kr.

3800 kr.

3000 kr.

2800 kr.

2000 kr.

2000 kr.

Rateforfald
Der betales forud i 4 rater. Betalingen skal være registreret på vores konto 5. sep. – 1. nov. – 1. jan. – 1. mar.

Betaling
Betaling sker via netbank til vores konto i Middelfart Sparekasse 1687 0000520985

Indmeldelse og tilmelding
Skolens elever skal være medlem af foreningen bag Musikskolen Musika.
Indmeldelse i foreningen skal ske senest ved tilmelding og koster 20 kr. om året.
Beløbet tages ud af  første rate.

Ved Indmeldelse i foreningen husk at oplyse:
Navn – fødselsdato – postadresse – mailadresse

Ved Tilmelding  til undervisning husk at oplyse:
Elevens navn – fødselsdato – holdnummer – forældrenavn – postadresse – mailadresse – telefonnummer –  læs regler

Indmeldelse i foreningen og tilmelding til undervisning kan ske hele året og er gældende for hele eller resten af året.
Det sker via kontaktformular